Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Banai Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.profikori.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.profikori.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai

Név: Banai Kft.

Székhely és levelezési cím: 2800 Tatabánya, Cseresznyefa utca 81.

Telefonszáma: +36 20 466 9306

Cégjegyzékszám: Cg. 11-09-023419

Bejegyző bíróság megnevezése: Tatabányai törvényszék cégbírósága

Adószám: 25131026-2-11

Az adásvételi szerződés létrejötte

Az Ügyfél megrendelésének Szolgáltató általi visszaigazolásával valósul meg az adásvételi szerződés a Felek között.

Árak és termékek

www.profikori.hu Webáruházban (továbbiakban Webáruház) feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t, de nem tartalmazzák a kiszállítási és utánvét költségeket. A házhozszállítás díja: 1.950 Ft/rendelés. Továbbá promóciós időszakokban Szállító átvállalhatja a szállítási költségeket vásárlási összeghatár nélkül, erről Vevő a weblapon értesül.

A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Az árak a megrendelés / vásárlás pillanatában érvényesek. Az akciós árak a megrendelés / vásárlás pillanatában érvényesek, vagy amíg a készlet tart. A webáruházban bemutatott termékek jelentős része raktárról kerül kiszállításra, kisebb része utánrendelés után. A megrendelt termékek elérhetőségéről és szállítási határidejéről a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja a Vevőt.

Rendelés folyamata

Vevő az adásvételi szerződés létrehozásával elkötelezi magát, hogy betartja az ÁSZF rá vonatkozó fejezeteit. A Vevőnek lehetősége van a megrendelési, elállási és egyéb eljárások megismerésére, mielőtt jóváhagyja a rendelést. A rendelés elküldése után Vevő, az általa megadott e-mail címre egy levelet kap, amiben Szolgáltató tájékoztatja a rendelés adatairól. Ez a levél nem szolgál a rendelés visszaigazolásául, a szerződés e ponton még nem lép életbe. A megrendelés feldolgozása és a termék elérhetőségének vizsgálata után Szolgáltató egy visszaigazoló levélben közli a Vevővel többek között a termék várható szállítási határidejét és ekkor lép életbe a szerződés. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevő által hibásan megadott e-mail cím okán keletkező esetleges hátrányokért. Abban az esetben, ha technikai vagy egyéb problámák miatt nem valósul meg a rendelés leadásának megerősítése, vagy Vevő nem kapja meg a rendelés visszaigazolását az e-mail címére, akkor kérem, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Számlát a szállítmány szállítási napján állítunk ki . A számlát a Szolgáltató a Vevőnek a szállítás  napján  e-mailben elküldi, továbbá papír alapon a szállítmányhoz csatolja.

A rendelés részletes folyamatáról a „Rendelés menete” menü cím alatt tájékozódhat.

A fizetés módja

Az ügyfelek a következő fizetési módozatok közül választhatnak (egyes fizetési módok elérhetősége a technikai feltételeknek megfelelően változhat, erről Vevő tájékoztatást kap a fizetési lépés során):

Utánvét: megrendelt áruját Önnek kiszállítják és az áru átvételénél történik a fizetés.

Átutalás: egyszerű banki átutalás. Országon belüli forintátutalása napon belül, de legkésőbb a következő napra beérkezik. Az átutalás megérkezését követően a megrendelt terméket feladjuk.

Bankkártyás fizetés (jelenleg fejlesztés alatt): az OTP Bank fizetési portálján keresztül, ahová a vásárlás folyamán Ön automatikusan átirányításra kerül, kényelmesen és biztonságosan bonyolíthatja le vásárlását. Cégünk a kártya és fizetési információkhoz nem férhet hozzá, azt biztonságosan a bank online fizető felülete kezeli. Nálunk használható kártyatípusok: VisaMasterCardAmericanExpressMaestro dombornyomott betéti és hitelkártyák (Maestro nem dombornyomott kártyák esetében függ a kibocsátó bank beállításától)

OTPay/Masterpass (jelenleg fejlesztés alatt): kényelmes mobil fizetési mód, telefonszáma vagy az OTPay azonosító megadásával egy letöltött applikáción keresztül történik a fizetés. Az applikációhoz akár több bankkártya is rendelhető és a fizetés a csak Ön által ismert mPIN megadásával történik a saját készülékével.

PayPal: A Paypal egy internetes bank, amely közvetítőként működik a hagyományos bankok és az ügyfelek között. Feltöltött egyenlege, bankszámlája vagy egy hozzárendelt dombornyomott kártya terhére történik a fizetés.

A Bankkártyás és az OTPay/Masterpass fizetési lehetőségekről bővebb tájékoztatást talál az "OTP Kártyatársasági Tájékoztató" menüpontban.

Rendeléstől való elállás, szerződés felmondása

Vevőnek jogában áll a szerződéstől ellálni, az elállási jogokról és lehetőségekről a „Vásárlástól való elállás” menü cím alatt tájékozódhat részletesen.

Vásárlás/Szerződés

A szerződés nyelve: magyar

A szerződés írásban foglalt szerződésnek minősül és iktatásba kerül

 

Szerződéstől való elállás az Szolgáltató részéről

Szolgáltatónak joga van elállni a szerződéstől, amennyiben lehetetlenné válik a szerződés teljesítése. Ilyen eset akkor állhat fenn, ha nem elérhető a megrendelt termék, a Vevő nem teljesíti a fizetési feltételeket, vagy ha nem veszi át a megrendelt árut. Ilyen esetben a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Vevőt írásban. Abban az esetben, ha Vevő már kifizette a vételárat, Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik annak visszatérítéséről.

Szállítási határidők

Amennyiben a megrendelt termék(ek) megtalálható(k) Szolgáltató készletében, úgy a szállítási határidő maximum 5 munkanap. Amennyiben a termék(ek) nincsenek készleten, úgy a szállítási határidő megnövekedhet. A pontos szállítási határidőről ebben az esetben Szolgáltató a rendelés visszaigazolása folyamán értesíti Vevőt.

Kiszállitás módja

A megrendelt terméket Szolgáltató futár/csomagküldő szolgálat igénybevételével juttatja el a Vevőhöz, személyes átvételre nincs lehetőség.

Kiszállitás területe

A megrendelt terméket Szolgáltató kizárólag Magyarország területére szállítja ki.

Panaszkezelés

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve partnereink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal - vásárlóink érdekeit szem előtt tartva - járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Vásárlói panaszát Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Társaságunk vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk. Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen. Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Társaságunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában Társaságunkat együttműködési kötelezettség terheli.

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.

Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

Társaságunk nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

 

Jótállás (garancia) és szavatosság

Banai Kft. minden általa a www.profikori.hu webáruházban forgalmazott termékre 6 hónap jótállást (garancia) és további 18 hónap szavatosságot vállal.

A jótállás, ill. szavatosság nem vonatkozik a termékek vagy azok részeinek szokásos elhasználódásából eredő következményekre, rövidebb élettartam ilyen esetben nem tekinthető hibának. 

Jótálással és szavatossággal kapcsolatban további információkat talál a „Jótállás (garancia), szavatosság” menü cím alatt.

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Vevőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

  • Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.

Internetes elérhetőség: www.nfh.hu

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Fax: +36 1 210 4677

  • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

  • Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.